WSPÓLNA SPRAWA!

O NAS / OFERTA / WSPÓŁPRACA / REINTEGRACJA / CIS / REHABILITACJA+ / KONTAKT

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” jest podmiotem prowadzącym reintegrację społeczno-zawodową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

OFERTA Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”:

1. Program warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni w Centrum Integracji Społecznej w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”:

Prace porządkowe:

Zapoznanie z zasadami obsługi parku maszynowego wykorzystywanego przy pracach na warsztacie porządkowym, obsługa parku maszynowego – szorowarka, nauka obsługi myjki ciśnieniowej, praca z odkurzaczem przemysłowym, nauka obsługi parownicy, praca z zamiatarką, praca z użyciem profesjonalnych wózków sprzątających, zapoznanie z zasadami użytkowania środków używanych do sprzątania – przypomnienie zasad BHP, przyswojenie informacji dotyczących używania odpowiednich środków chemicznych do danych lokalizacji/wymagań/zabrudzeń

Prace pielęgnacji terenów zieleni:

Zapoznanie z zasadami obsługa parku maszynowego wykorzystywanego przy pracach na warsztacie pielęgnacji terenów zieleni, praca z użyciem traktorków ogrodowych wraz z kosiarką rotacyjną, praca z użyciem traktorków ogrodowych wraz z kosiarką bijakową, praca z użyciem traktorków ogrodowych wraz z pługami do śniegu, nauka obsługi kos spalinowych, praca z piłami spalinowymi, obsługa nożyc do żywopłotu, nauka obsługi obcinarki gałęzi na wysokości, praca z kosiarkami spalinowymi oraz listowymi, nauka teoretyczna i praktyczna w zakresie wzrostu roślin, zapoznanie z technikami cięcia i pielenia roślin, technika obcinania żywopłotów, wycinki samosiewów i drzew – teoria i praktyka, wysiew traw i łąk – teoria i praktyka

Obsługa wszelkiego sprzętu obejmuje naukę teoretyczną i praktyczną (łącznie z wymianami eksploatacyjnymi i drobnymi naprawami).

Warsztat zawodowy w Centrum jest pracownią kształcącą uczestników w konkretnej specjalizacji. Został on zaprojektowany na podstawie funkcjonowania rynku lokalnego oraz zapotrzebowania jakie wynika z rynku pracy i doświadczeń Spółdzielni.

Warsztat przeznaczony dla kobiet i mężczyzn.

2. Edukacja:

  • doradztwo zawodowe – tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjnych wg aktualnie przyjętych standardów), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, analiza rynku pracy i występujących na nim trendów, wzmocnienie zatrudnienia wspieranego itp.
  • przedsiębiorczość – poznanie podstawowych zasad przedsiębiorczości, przygotowanie do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej bądź założenia indywidualnego przedsiębiorstwa, budowanie biznes planu, poznanie zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego
  • integracja społeczna – odbudowanie poczucia przynależności i więzi w grupie,
  • indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne oraz społeczne – poza zajęciami edukacyjnymi, uczestnicy Centrum mogą skorzystać z indywidualnych porad prawnika oraz pracownika socjalnego, a także porad psychologicznych

Czas trwania programu: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Każdy uczestnik Centrum otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

KONTAKT:

Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”

Os. Powstańców Warszawy 5D
61-656 Poznań
Tel. 507 213 454
Tel. do pracownika socjalnego: 502 545 841

Dofinansowane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem
i wykluczeniem społecznym
Dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera