WSPÓLNA SPRAWA!

O NAS / OFERTA / WSPÓŁPRACA / REINTEGRACJA / CIS / REHABILITACJA+ / KONTAKT

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” jest podmiotem prowadzącym reintegrację społeczno-zawodową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

OFERTA Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”:

1. Warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni – nauka i praca odbywa się w niżej wymienionych zakresach:

  • prace porządkowe: obsługa parku maszynowego – szorowarka, myjka ciśnieniowa, odkurzacz przemysłowy, parownica, zamiatarka, profesjonalne wózki sprzątające; przyswojenie informacji dotyczących używania odpowiednich środków chemicznych do danych lokalizacji/wymagań/zabrudzeń,
  • prace pielęgnacji terenów zieleni: obsługa parku maszynowego: traktorki ogrodowe wraz z kosiarką rotacyjną i bijakową oraz pługami do śniegu, kosy spalinowe, piły spalinowe, nożyce do żywopłotu, obcinarka gałęzi na wysokości, kosiarki spalinowe, kosiarka listwowa; nauka teoretyczna i praktyczna w zakresie wykonywanych usług: wzrost roślin, techniki cięcia, pielenia, obcinania żywopłotów, wycinki samosiewów i drzew, wysiewu trawy i łąk i inne.

Obsługa wszelkiego sprzętu obejmuje naukę teoretyczną i praktyczną (łącznie z wymianami eksploatacyjnymi i drobnymi naprawami).

Warsztat zawodowy w Centrum jest pracownią kształcącą uczestników w konkretnej specjalizacji. Został on zaprojektowany na podstawie funkcjonowania rynku lokalnego oraz zapotrzebowania jakie wynika z rynku pracy i doświadczeń Spółdzielni.

Warsztat przeznaczony dla kobiet i mężczyzn.

2. Edukacja:

  • warsztaty psychologiczne – budowanie motywacji, rozpoznanie sytuacji życiowej, nauka współpracy, analiza linii życia, radzenie sobie w kryzysowej sytuacji, nauka autoprezentacji itp.
  • doradztwo zawodowe – tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjnych wg aktualnie przyjętych standardów), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, spotkania z pracodawcami, analiza rynku pracy, wzmocnienie zatrudnienia wspieranego itp.
  • przedsiębiorczość – poznanie podstawowych zasad przedsiębiorczości, przygotowanie do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej bądź indywidualnego przedsiębiorstwa, budowanie biznes planu, planu marketingowego itp.
  • integracja społeczna – odbudowanie poczucia przynależności i więzi w grupie,
  • indywidualne doradztwo psychologiczne – poza zajęciami edukacyjnymi, uczestnicy Centrum mogą skorzystać z indywidualnych porad psychologicznych.

Czas trwania programu: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Każdy uczestnik programu CIS otrzymuje świadczenie integracyjne.

KONTAKT:

Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”

Os. Powstańców Warszawy 5D
61-656 Poznań
Tel. 507 213 454
Tel. do pracownika socjalnego: 502 545 841