WSPÓLNA SPRAWA!

O NAS / OFERTA / WSPÓŁPRACA / REINTEGRACJA / CIS / REHABILITACJA+ / KONTAKT

USŁUGI PORZĄDKOWANIA NAGROBKÓW

Usługa bezpłatnego uporządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo

Jeśli jesteś mieszkańcem Poznania i opłacasz na jego rzecz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz:

 • masz co najmniej 80 lat
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością lub długotrwale, przewlekle chorującą
 • samotnie prowadzisz gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobą, która spełnia kryteria wieku i trudnej sytuacji życiowej

w ramach projektu “Wsparcie Seniorów 2021” możesz całkowicie bezpłatnie i jednorazowo skorzystać z usługi porządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo. Projekt “Wsparcie Seniorów 2021“ jest finansowany ze środków miasta Poznań.

Zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi odbywa za pośrednictwem miejskiej infolinii POZnań Kontakt: 61 646 33 44
Zgłoszenia dokonać może senior, jego rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

Usługa  dotyczy wyłącznie jednego nagrobka i może obejmować wskazane poniżej czynności:

 • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień,
 • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu,
 • szorowanie szczotką,
 • zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem,
 • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie seniora,
 • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka,
 • zgrabienie liści,
 • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,
 • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,
 • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa obejmuje zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu,
 • odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.

Czynności mycia nagrobka nie będą wykonywane, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu “Wsparcie Seniorów 2022”

Regulamin korzystania z projektu “Wsparcie Seniorów 2022”