WSPÓLNA SPRAWA!

O NAS / OFERTA / WSPÓŁPRACA / REINTEGRACJA / CIS / REHABILITACJA+ / KONTAKT

USŁUGI PORZĄDKOWANIA NAGROBKÓW

Wsparcie Seniorów 2024

Jeśli jesteś mieszkańcem Poznania i opłacasz na jego rzecz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz:

 • masz co najmniej 80 lat
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością lub długotrwale, przewlekle chorującą
 • samotnie prowadzisz gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobą, która spełnia kryteria wieku i trudnej sytuacji życiowej

w ramach projektu “Wsparcie Seniorów 2024” możesz całkowicie bezpłatnie i jednorazowo skorzystać z usługi porządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo lub Miłosotwo. Projekt “Wsparcie Seniorów 2024“ jest finansowany ze środków miasta Poznań.

Zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi odbywa za pośrednictwem miejskiej infolinii POZnań Kontakt: 61 646 33 44
Zgłoszenia dokonać może senior, jego rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

Usługa  dotyczy wyłącznie jednego nagrobka i może obejmować wskazane poniżej czynności:

 • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień,
 • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu,
 • szorowanie szczotką,
 • zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem,
 • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie seniora,
 • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka,
 • zgrabienie liści,
 • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,
 • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,
 • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa obejmuje zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu,
 • odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.

Czynności mycia nagrobka nie będą wykonywane, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu “Wsparcie Seniorów 2024”

Regulamin korzystania z projektu “Wsparcie Seniorów 2024”

 

Usługa bezpłatnego uporządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo i Miłostowo

Jeśli jesteś mieszkańcem Poznania i opłacasz na jego rzecz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz:

 • posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • samotnie prowadzisz gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobą, która również posiada orzeczenie
  o stopniu niepełnosprawności, lub z osobą małoletnią, lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia,

w ramach projektu “Porządkowanie nagrobków 2024” możesz całkowicie bezpłatnie i jednorazowo skorzystać z usługi porządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo lub Miłosotwo. Projekt “Porządkowanie nagrobków 2024“ jest finansowany ze środków miasta Poznań.

Zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi odbywa za pośrednictwem miejskiej infolinii POZnań Kontakt: 61 646 33 44
Zgłoszenia dokonać może osoba zainteresowana lub w jego imieniu, jeżeli jest taka potrzeba, członek najbliższej rodziny, instytucja, osoba trzecia związana z osobą niepełnosprawną.

Usługa  dotyczy wyłącznie jednego nagrobka i może obejmować wskazane poniżej czynności:

 • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień,
 • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu,
 • szorowanie szczotką,
 • zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem,
 • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie seniora,
 • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka,
 • zgrabienie liści,
 • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,
 • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,
 • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa obejmuje zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu,
 • odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.

Czynności mycia nagrobka nie będą wykonywane, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu “Porządkowanie nagrobków 2024”

Regulamin korzystania z projektu “Porządkowanie nagrobków 2024”