WSPÓLNA SPRAWA!

O NAS / OFERTA / WSPÓŁPRACA / REINTEGRACJA / CIS / REHABILITACJA+ / KONTAKT

REHABILITACJA+

Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” w związku z realizacją pilotażowego modelu wiązek usług społecznych w zakresie REHABILITACJA+ na obszarze gminy Poznań (powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie) pragnie zaprosić do skorzystania z usług :

  •  rehabilitacja/fizjoterapia,
  •  konsultacje psychologiczne,
  •  konsultacje dietetyka.

GRUPY ODBIORCÓW USŁUG:

  • osoby w wieku 60+ oraz ich rodziny,
  • osoby niepełnosprawne i niesamodzielne oraz ich rodziny (w tym opiekunowie).

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą być mieszkańcami miasta Poznań.
Usługi realizowane są bezpłatnie.
Do skorzystania z usług nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

REALIZATOR:

Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”
Os. Powstańców Warszawy 5D, 61-656 Poznań
Tel. 502 545 841

W przypadku pytań i chęci zapisu prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele w zakresie użyteczności publicznej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.